اگر هواپیما بین دو ابر دارای بار الکتریکی پرواز کند مشکلی برای مسافران درون آن پیش نمی آید. زیرا هواپیما مانند یک قفس فاراده عمل می کند.یعنی چون جنس هواپیما از مواد رسانای الکتریکی است و میدان الکتریکی در داخل جسم رسانا صفر می باشد، برای مسافران فرقی نمی کند که هواپیما در میدان الکتریکی حرکت کند یا خیر. اما وجود بار الکتریکی در محیط ممکن است بر هواپیما تاثیر گذارد که با استفاده از نیروی موتور می توان بر آن غلبه نمود چگونه یک هواپیما از ضربه صاعقه در امان می ماند؟ نظربه اینکه لایه بیرونی اغلب هواپیماها عمدتاٌ از آلومینیوم ساخته شده است که هادی خوب الکتریسیته است. راز سالم ماندن هواپیما در میان ضربات صاعقه این است که در هواپیما اجازه روان شدن جریان الکتریکی از میان پوسته هواپیما تا نقطه تماس آن به بعضی نقاط دیگر بدون وقفه یا انحراف به درون هواپیما داده می شود. تخمینها نشان می دهند که هر خط هوایی تجاری بطور متوسط یک ضربه صاعقه در طول سال می خورد ولی آخرین صدمه ای که از برخورد هواپیما با صاعقه بود در سال 1967 اتفاق افتاد موقعی که مخزن سوخت منفجر شد و این باعث شد که هواپیما صدمه ببیند و سقوط کند. زمانی که هواپیما از میان ناحیه ای از بارهای مثبت شروع به پرواز می کند ، صاعقه از میان پوسته هواپیما بوجود می آید وشروع به حرکت می کند و به سمت ناحیه حد انتهایی می رسد . این کار اغلب در دم بوجود می آید .(همانطور که قانون گاوس بیان نموده است.) هواپیما و بخصوص بدنه هواپیما و نه افراد داخل آن ، بوسیله دوچیز از ضربات صاعقه نجات می یابند. اولین و مهمترین چیز فکر خلبان و پیشگویی های هواشناسی است که پیش بینی می کند وتشخیص می دهد که در کجا احتمال برخورد با طوفانهای تند است. و دومی از طریق یک دستگاه کوچک ناآشنا با نام فتیله استاتیک (Static Wick) است . فیتیله ایستا یا Static Wick چیست و چگونه عمل می کند؟ هواپیما با استفاده از چیزی که به آن Static Wick یا فتیله ایستا نامیده می شود سعی در پراکنده کردن این Step leaderها می کند. یک فتیله ایستا یک قطعه آهنی است که به بدنه هواپیما با یک یا دو میخ یا سوزن در ته آن بطور الکتریکی اتصال دارد.آن جای پوشش فایبرگلاسی است که برقگیر است و از هواپیما نیز جداست. برای اینکه میـخها در اطراف آنها بارالـکتریکی را متمرکز کنند به بدنه هواپیـما متصـل شده اند. آنها به هواپیما اجازه می دهند که هر بار ساکن الکتریکی را که ممکن است در داخل هواپیما ساخته شود پراکنده کنند.همچنین اگر رعد وبرق به هواپیما برخورد کرد ، این شانس وجود دارد که الکتریسته به درون پراکنده کننده ها برود و داخل هواپیما نشود. فتیله های ایستا بر روی بالها و انتهای تیغه پرواز موتور باید هواپیما را سالم نگه دارند.

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول
۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir