سرج ارستر کلاس C نوع II

  • امتیاز:
  • 4.8
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 9
  • تعداد بازدید:
  • 2141
سرج ارستر کلاس C نوع II

به عنوان دومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA با شکل موج 8/20μs را برای یکبار و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای دفعات تکراری دارند. این تجهیزات در بخش توزیع کننده های قدرت (توان)، مقسم های برق و توزیع کننده های فرعی نصب می شوند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ری کپ ( Raycap) ، ابو بترمن (OBO Bettermann) و شرکت سیرپروتک (cirprotec)، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس C نوع II) فعالیت دارد .

محصولات

ارستر ultra protection

مدل: ProTec T2-ADV کد سفارش: 59.0208 - 59.0212- 59.0216 - 59.0213 - 59.0215 - 59.0217 - 59.0204

ارستر ultra protection، محصول شرکت Raycap آلمان ، دارای 1 خشاب جداشونده بوده که توسط یک وریستور بکاپ (backup) ، در دو مرحله، حفاظت را انجام می دهد. ماکزیمم جریان تخلیه سوئیچینگ این سرج ارستر 50kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S, TN-C, TT (فقط L-N) بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر سه مرحله ای

مدل: ProTec T2-ADV کد سفارش: 59.0347 - 59.0222 - 59.0223 - 59.0225 - 59.0227 - 59.0204

ارستر سه مرحله ای، محصول شرکت Raycap آلمان ، دارای 2 خشاب جداشونده بوده که توسط یک وریستور backup در هر خشاب ، در دو مرحله، حفاظت را انجام می دهد. ماکزیمم جریان تخلیه سوئیچینگ این سرج ارستر 50kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر advance protection

مدل: ProTec T2-ADV کد سفارش: 59.0228 - 59.0230 - 59.0234 - 59.0231 - 59.0233 - 59.0206

ارستر advance protection، محصول شرکت Raycap آلمان ، دارای 3 خشاب جداشونده بوده که توسط یک وریستور backup در هر خشاب ، حفاظت را در دو مرحله انجام می دهد. ماکزیمم جریان تخلیه سوئیچینگ این سرج ارستر 50kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-C بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر protection plus

مدل: ProTec T2-ADV کد سفارش: 59.0236 - 59.0238 - 59.0240 - 59.0239 - 59.0243

ارستر protection plus ، محصول شرکت Raycap آلمان ، دارای 4 خشاب جداشونده بوده که توسط یک وریستور backup در هر خشاب ، حفاظت را در دو مرحله انجام می دهد. ماکزیمم جریان تخلیه سوئیچینگ این سرج ارستر 50kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر protection plus ماژولار

مدل: ProTec T2-ADV کد سفارش: 59.0248 - 59.0250 - 59.0245 - 59.0249 - 59.0251 - 59.0204

ارستر protection plus ماژولار، محصول شرکت Raycap آلمان ، دارای 2 خشاب جداشونده بوده که حفاظت در یک خشاب توسط وریستور دو مرحله ای و در خشاب دیگر توسط اسپارک گپ صورت می گیرد. ماکزیمم جریان تخلیه سوئیچینگ این سرج ارستر 50kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT, TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر super protection

مدل: ProTec T2-ADV کد سفارش: 59.0256 - 59.0258 - 59.0257 - 59.0259 - 59.0204 - 59.0204

ارستر super protection ، محصول شرکت Raycap آلمان ، دارای 4 خشاب جداشونده بوده که حفاظت در 3 خشاب توسط وریستور دو مرحله ای و در خشاب دیگر توسط اسپارک گپ صورت می گیرد. ماکزیمم جریان تخلیه سوئیچینگ این سرج ارستر 50kA می باشد. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT, TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر کلاس C

مدل: SafeTec T2 کد سفارش: 59.0132 - 59.0137 - 59.0141 - 59.0142 - 59.0145 - 59.0131

ارستر کلاس C ، جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT، TN-S،TN-C(فقط L-N) بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارسترنوع II

مدل: SafeTec T2 کد سفارش: 59.0345 - 59.0151 - 59.0152 - 59.0130 - 59.0161

ارسترنوع II ، دارای 2 خشاب جداشونده بوده و برای حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده است. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر کلاس 2

مدل: SafeTec T2 کد سفارش: 59.0162 - 59.0167 - 59.0299 - 59.0173 - 59.0175

ارستر کلاس 2 ، دارای 3 خشاب جداشونده بوده و برای حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-C بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر کلاس II

مدل: SafeTec T2 کد سفارش: 59.0176 - 59.0179 - 59.0180 - 59.0183 - 59.0129

ارستر کلاس II ،دارای 4 خشاب جداشونده بوده و برای حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر نوع 2

مدل: SafeTec T2 کد سفارش: 59.0186 - 59.0190 - 59.0189 - 59.0126 - 59.0127 - 59.0128 - 59.0274

ارستر نوع 2 ، دارای 2 خشاب جدا شونده، شامل1 وریستور و 1 اسپارک گپ بوده و جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT, TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر ری کپ 3 فاز

مدل: SafeTec T2 کد سفارش: 59.0198 - 59.0200 - 59.0199 - 59.0201 - 59.0127 - 59.0128

ارستر ری کپ 3 فاز ، دارای4 خشاب جدا شونده، شامل 3 وریستور و 1 اسپارک گپ بوده و جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT, TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برچسب ها