سرج ارستر کلاس C نوع II

  • امتیاز:
  • 4.8
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 8
  • تعداد بازدید:
  • 1967
سرج ارستر کلاس C نوع II

به عنوان دومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA با شکل موج 8/20μs را برای یکبار و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای دفعات تکراری دارند. این تجهیزات در بخش توزیع کننده های قدرت (توان)، مقسم های برق و توزیع کننده های فرعی نصب می شوند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی انحصاری شرکت ری کپ ( Raycap) ، ابو بترمن (OBO Bettermann) و شرکت سیرپروتک (cirprotec)، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس C نوع II) فعالیت دارد .

محصولات

ارستر کلاس C

مدل: SafeTec کد سفارش: 516.853 - 516.858

ارستر کلاس C ، جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT، TN-S،TN-C(فقط L-N) بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارسترنوع II

مدل: SafeTec کد سفارش: 516.873 - 516.879 - 516.883

ارسترنوع II ، دارای 2 پل ، جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده است. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر کلاس 2

مدل: SafeTec کد سفارش: 516.885 - 516.889 - 516.892

ارستر کلاس 2 ، جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-C بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر کلاس II

مدل: SafeTec کد سفارش: 516.898 - 516.902 -516.901

ارستر کلاس II ، جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر نوع 2

مدل: SafeTec کد سفارش: 516.909 - 516.913 - 516.919

ارستر نوع 2 ، دارای 1 وریستور و 1 اسپارک گپ بوده و جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT،TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر ری کپ 3 فاز

مدل: SafeTec کد سفارش: 516.923 - 516.929 - 516.867

ارستر ری کپ 3 فاز ، دارای 3 وریستور و 1 اسپارک گپ بوده و جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده اند. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT،TN-S بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

سرج ارستر نوع II

مدل: SafeTube کد سفارش: 516.871 - 516.872

سرج ارستر نوع II ، دارای 1 خشاب جدا شونده بوده و برای حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده است. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر 400V

مدل: SafeTec کد سفارش: 516.828 - 516.936 - 516.942

ارستر 400V، محصول Raycap آلمان ، دارای 1 خشاب جداشونده بوده و برای سیستم زمینTN-S،TN-C/تکفاز مناسب می باشد. این محصول دارای ابعاد کوچک بوده و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر GDT

مدل: SafeTec کد سفارش: 516.959 - 516.963 - 516.969

ارستر GDT، محصول Raycap آلمان ، دارای 2 خشاب جداشونده بوده و برای سیستم زمینTN-S،TN-Cمناسب می باشد. این محصول دارای ابعاد کوچک بوده و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

ارستر MOV

مدل: SafeTec کد سفارش: 516.945 - 516.949 - 516.956

ارستر MOV، محصول Raycap آلمان ، دارای 3 خشاب جداشونده بوده و مناسب برای سیستم زمین TN-C می باشد. این محصول دارای ابعاد کوچک بوده و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برقگیر تابلویی کلاس C

مدل: SafeTec کد سفارش: 516.971 - 516.974 - 516.979

برقگیر تابلویی کلاس C ، محصول Raycap آلمان ، دارای 4 خشاب جداشونده بوده و مناسب برای سیستم زمین TN-S می باشد. این محصول دارای ابعاد کوچک بوده و قابل نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برقگیر تک پل

مدل: ProTec کد سفارش: 50A063 - 50A065 - 50A070 - 50A072

برقگیر تک پل با خشاب جداشونده و جریان تخلیه کل سوئیچینگ 40kA ، جهت حفاظت تجهیزات در برابر سرج های جریانی با قابلیت اطمینان بالا طراحی و ساخته شده است. این محصول مناسب برای سیستم زمین TT،TN-C،TN-S (فقطL-N) بوده و دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب بر روی DIN ریل می باشد.

مشاهده جزئیات

برچسب ها