به عنوان دومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA با شکل موج 8/20μs را برای یکبار و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای دفعات تکراری دارند. این تجهیزات در بخش توزیع کننده های قدرت (توان)، مقسم های برق و توزیع کننده های فرعی نصب می شوند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی رسمی شرکت دهن (DEHN) آلمان ، شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann) آلمان ، شرکت ری کپ (Raycap) آلمان و شرکت سیرپروتک (cirprotec)، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس C نوع II) فعالیت دارد .

لیست محصولات سرج ارستر کلاس C نوع II

ارسترDEHNguard M TNC CI-FM

ارسترDEHNguard M TNC CI-FM

مدل: DG M TNC CI 275 , DG M TNC CI 275 FM
کد سفارش: 952304 - 952309
شرکت سازنده: DEHN
نمایش جزئیات
ارستر DEHNguard M TNS CI-FM

ارستر DEHNguard M TNS CI-FM

مدل: DG M TNS CI 275 , DG M TNS CI 275 FM
کد سفارش: 952401 - 952406
شرکت سازنده: DEHN
نمایش جزئیات
ارستر DEHNguard M TT C-FM

ارستر DEHNguard M TT C-FM

مدل: DG M TT CI 275 , DG M TT CI 275 FM
کد سفارش: 952322 - 952327
شرکت سازنده: DEHN
نمایش جزئیات
ارستر DEHNguard M TN CI-FM

ارستر DEHNguard M TN CI-FM

مدل: DG M TN CI 275 , DG M TN CI 275 FM
کد سفارش: 952173 - 952178
شرکت سازنده: DEHN
نمایش جزئیات
ارستر DEHNguard M TT 2P CI-FM

ارستر DEHNguard M TT 2P CI-FM

مدل: DG M TT 2P CI 275 , DG M TT 2P CI 275 FM
کد سفارش: 952171 - 952176
شرکت سازنده: DEHN
نمایش جزئیات
ارستر DEHNguard S CI -FM

ارستر DEHNguard S CI -FM

مدل: DG S CI 275 , DG S CI 275 FM
کد سفارش: 952079 - 952099
شرکت سازنده: DEHN
نمایش جزئیات
ارستر DEHNguard SE CI 440 FM

ارستر DEHNguard SE CI 440 FM

مدل: DG SE CI 440 FM
کد سفارش: 952920
شرکت سازنده: DEHN
نمایش جزئیات
ارستر DEHNguard SE CI WE 440 FM

ارستر DEHNguard SE CI WE 440 FM

مدل: DG SE CI WE 440 FM
کد سفارش: 952923
شرکت سازنده: DEHN
نمایش جزئیات
ارستر DEHNguard M TNC

ارستر DEHNguard M TNC

مدل: DG M TNC 150 , DG M TNC 275 , DG M TNC 385 , DG M TNC 440
کد سفارش: 952313 - 952300 - 952314 - 952303
شرکت سازنده: DEHN
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir