• امتیاز:
  • 4.7
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 23
  • تعداد بازدید:
  • 7353

به عنوان دومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA با شکل موج 8/20μs را برای یکبار و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای دفعات تکراری دارند. این تجهیزات در بخش توزیع کننده های قدرت (توان)، مقسم های برق و توزیع کننده های فرعی نصب می شوند. شرکت برنا نیروکاران (برنیکا) دارای نمایندگی رسمی شرکت دهن (DEHN) آلمان ، شرکت ابو بترمن (OBO Bettermann) آلمان ، شرکت ری کپ (Raycap) آلمان و شرکت سیرپروتک (cirprotec)، در زمینه خرید ، فروش ، مشاوره و پخش تجهیزات صنعتی و سرج ارستر و برقگیر (کلاس C نوع II) فعالیت دارد .

ارسترDEHNguard M TNC CI-FM

ارسترDEHNguard M TNC CI-FM ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر ماژولار دارای فیوز پشتیبان داخلی و 3 وریستور بوده و برای سیستم هایTN-C با ولتاژ 230 / 400 ولت مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش جزئیات

ارستر DEHNguard M TNS CI-FM

ارستر DEHNguard M TNS CI-FM ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر ماژولار دارای فیوزهای پشتیبان داخلی و 4 وریستور بوده و برای سیستم های TN-S با ولتاژ نامی 230 / 400 ولت مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش جزئیات

ارستر DEHNguard M TT C-FM

ارستر DEHNguard M TT C-FM ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر ماژولار دارای فیوزهای پشتیبان داخلی ، 3 وریستور و 1 اسپارک گپ بوده و برای سیستم های TT و TN-S با ولتاژ نامی 230 / 400 ولت مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش جزئیات

ارستر DEHNguard M TN CI-FM

ارستر DEHNguard M TN CI-FM ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر ماژولار دارای فیوزهای پشتیبان داخلی و 2 وریستور بوده و برای سیستم های TN تکفاز 230 مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش جزئیات

ارستر DEHNguard M TT 2P CI-FM

ارستر DEHNguard M TT 2P CI-FM ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر ماژولار دارای فیوزهای پشتیبان داخلی ،1 وریستور و 1 اسپارک گپ بوده و برای سیستم های TT و TNتکفاز 230 مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش جزئیات

ارستر DEHNguard S CI -FM

ارستر DEHNguard S CI -FM ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر تک پل پلاگی شامل پایه و خشاب بوده و دارای فیوز پشتیبان داخلی می باشد.

نمایش جزئیات

ارستر DEHNguard SE CI 440 FM

ارستر DEHNguard SE CI 440 FM ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر تک پل ماژولار (شامل پایه و خشاب) با فیوز پشتیبان داخلی بوده و دارای کنتاکت سیگنالینگ برای نظارت بر تجهیز می باشد.

نمایش جزئیات

ارستر DEHNguard SE CI WE 440 FM

ارستر DEHNguard SE CI WE 440 FM ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر تک پل ماژولار (شامل پایه و خشاب) با ولتاژ متغیر Umov = 750 V a.c بوده و دارای فیوز پشتیبان داخلی و کنتاکت سیگنالینگ برای نظارت بر تجهیز می باشد.

نمایش جزئیات

ارستر DEHNguard M TNC

ارستر DEHNguard M TNC ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر ماژولار دارای 3 وریستور بوده و در سیستم های TN-C مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش جزئیات

سرج ارستر خطوط هوایی

سرج ارستر خطوط هوایی،تجهیز حفاظتی در برابر سرج های اضافه ولتاژ می باشد که برای حفاظت در مقابل تخلیه غیرمستقیم صاعقه در خطوط هوایی برق، مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش جزئیات

ارستر DEHNguard M TNC-FM

ارستر DEHNguard M TNC-FM ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر ماژولار ، دارای 3 وریستور و کنتاکت (changeover) برای ریموت سیگنالینگ بوده و در سیستم های TN-C مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش جزئیات

ارستر DEHNguard M TNS

ارستر DEHNguard M TNS ، محصول شرکت DEHN آلمان ، یک سرج ارستر ماژولار ، دارای 4 وریستور بوده و در سیستم های TN-S مورد استفاده قرار می گیرد.

نمایش جزئیات