این دسته از ترانسدیوسرها با تنظیمات خاص جهت کاربردهای صنعتی از جمله نیروگاهی و پتروشیمی و غیره استفاده می شوند.

لیست محصولات ترانسدیوسر و ایزولاتورهای ویژه

ترنسدیوسر ویژه UA23 UA13 UA35

ترنسدیوسر ویژه UA23 UA13 UA35

مدل: UA
کد سفارش: UA23, UA13, UA35
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترنسدیوسر ویژه UV11 UV22

ترنسدیوسر ویژه UV11 UV22

مدل: UV
کد سفارش: UV11, UV22
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترنسدیوسر ویژه UV10 UV20

ترنسدیوسر ویژه UV10 UV20

مدل: UV
کد سفارش: UV10, UV20
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترنسدیوسر ویژه UA33

ترنسدیوسر ویژه UA33

مدل: UA
کد سفارش: UA33
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات
ترنسدیوسر ویژه VU30

ترنسدیوسر ویژه VU30

مدل: UV
کد سفارش: UV30
شرکت سازنده: Ziegler
نمایش جزئیات

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir