سیسـتم هـای اتصــال و بسـت کابل VBS - شرکت OBO

سیسـتم هـای اتصــال و بسـت کابل VBS شرکت OBO فقط سیم را در ترمینال وارد کنید سیسـتم هـای اتصــال و بسـت کابل VBS شرکت OBO آسان ترین روش جهت اتصال و قطع اتصال هادی های استاندارد می باشد، ترمینال های اتصال بدون پیچ جدید شرکت OBO مناسب برای هادی های سخت و قابل انعطاف می باشد.از جمله ویژگی های این محصولات -اتصال و رها سازی آسان هادی -بررسی آسان طول سیم لخت شده بدلیل شفاف بودن -تست باز بودن -مناسب برای هادی های سخت و نرم -اتصال هادی های سخت بدون لمس اهرم آزادسازی -مناسب برای هادی ها با سطح مقطع 0.2 الی 2.5 میلی متر -مطابق با استاندارد EN 60998

تعداد قابل نمایش