لوازم ارتباطی مورالکترونیک

لوازم ارتباطی مورالکترونیک شامل تجهیزاتی از قبیل آداپتور، کابل لوازم اندازه گیری، کانکتورهای اتصال به سیم، کابل موتور، کابل فیلدباس، کوپلرهای T شکل و ... می باشد. لوازم ارتباطی عرضه شده توسط این شرکت بسیار متنوع بوده و قابلیت های نصب و مونتاژ را ارتقا می دهد.

تعداد قابل نمایش