تست ماژول های مورالکترونیک

  • امتیاز:
  • 3.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 908

در این ویدیو تست ماژول های مورالکترونیک نشان داده شده است. این تست ها شامل : - تابش الکترومغناطیسی، - حرارت شدید، - ایمنی برق، - تست روغن و غیره می باشد.