در این ویدیو، کانکتورهای شرکت مور الکترونیک و اتصال آن ها به سیم نمایش داده شده است. در ضمن نحوه تولید آن ها در کارخانه و مشخصات آن ها آورده شده است.

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول
۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir