منابع تغذیه Emparro توسط شرکت مورالکترونیک عرضه می شوند و راندمان بالایی دارند. در این ویدیو مقایسه ای بین منابع تغذیه مورالکتریک و منابع گذشته انجام شده است و نشان داده شده است که توان اتلافی و ایجاد حرارت در این منبع بسیار کمتر از مدل های گذشته است. در این ویدیو نشان داده شده است که با اتصال دو منبع تغذیه به همراه یک ماژول پشتیبان به جای مدارهای دیودی گذشته می توان سیستم را ارتقا بخشید و توان اتلافی را کاهش داد.

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول
۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir