در این ویدیو، نحوه عملکردتجهیزات ضد حریق از جمله داکت های ضد حریق در راههای اضطراری و فرار نمایش داده شده است.

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول
۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir