در این ویدیو ،سیستم های تست CT و PT مدل (PCT200i) معرفی شده و نحوه انجام تست و منو های آن نمایش داده شده است.

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول
۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir