حفاظت پره های توربین بادی در برابر صاعقه

  • امتیاز:
  • 5.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 1030

در حفاظت مزارع بادي در برابر صاعقه مشکلاتی مطرح میشود که معمولاً در تجهیزات دیگر دیده نمیشود - توربینهاي بادي اغلب در مکانهایی نصب میشوند که بسیار در معرض صاعقه هستند . - تجهیزات توربین بادي که بیشترین نرخ برخورد صاعقه را دارند )از قبیل پرهها و محفظه نازل( اغلب از مواد کامپوزیتی ساخته میشوند که قادر به تحمل مستقیم صاعقه یا هدایت جریان صاعقه نیستند. - جریان صاعقه باید از طریق سازه توربین بادي به زمین هدایت شود که به موجب آن در عمل بخش قابل توجهی از جریان صاعقه از طریق یا از نزدیک تجهیزات توربین بادي میگذرد. - در مزارع بادي توربینهاي بادي از نظر الکتریکی به هم متصل هستند و اغلب در مکانهایی با مقاومت زمین بالا نصب میشوند. به همین منظور جهت حفاظت توربین باید تمهیدات ویژه ای در نظر گرفت