آموزش جوش اگزوترمیک(کدولد)

در سیستمهای ارت ( چاه ارت ؛ شبکه ارت ) اتصالات جوش احتراقی کاربرد فراوان داشته و تضمین کننده عملکرد بهتر سیستم زمین و سیستم حفاضت در مقابل صاعقه میباشد. اتصالات سیستم ارت تا مرحله اتصال به شینه ارت دریچه بازدید از نوع کدولد میباشند. اتصال با اين روش علاوه بر ايجاد تماس و اتصال بيشتر هادي ها موجب افزايش مقاومت نقطه اتصال در برابر خوردگي مي شود. بدين ترتيب ضمن كاهش هزينه تمام شده سيستم، طول عمر و قابليت اطمينان آن بالا مي رود.