بهترين و مناسبترين روش براي اتصال هادي هاي زير زميني در سيستم ارتينگ، اتصال به روش جوش احتراقي Cad Weld مي باشد. اتصال با اين روش علاوه بر ايجاد تماس و اتصال بيشتر هادي ها موجب افزايش مقاومت نقطه اتصال در برابر خوردگي مي شود. بدين ترتيب ضمن كاهش هزينه تمام شده سيستم، طول عمر و قابليت اطمينان آن بالا مي رود. در اين زمينه استاندارد IEEE 837 مي تواند به عنوان مرجع اصلي مورد استفاده قرار بگيرد. اتصال با استفاده از قالب جوش مخصوص ، پودر جوش و مواد محترقه انفجاري انجام مي گيرد. قالبهاي جوش طبق استاندارد از جنس گرافيت بوده و براي حداقل 50 جوش مناسب مي باشد. قالب جوش براي هر نوع اتصالي بسته به نوع ، شكل و سايز هادي مورد اتصال موجود بوده و براي اتصالات خاص مي تواند ساخته شود.

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir