• امتیاز:
  • 4.3
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 3
  • تعداد بازدید:
  • 1708

فیلم فوق نشان دهنده نحوه کار بر روی خط گرم فشار قوی به کمک هلیکوپتر می باشد