فیلم فوق نشان می دهد که در شرایط هوای طوفانی صاعقه گیرهای فعال چگونه عمل می کنند

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول