بست پوش فیت

  • امتیاز:
  • 4.5
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 2
  • تعداد بازدید:
  • 1061

بست پوش فیت شرکت OBO آلمان جهت نصب لوله کابل به دیوار استفاده می شود و تجهیزات این دسته شامل STP/910 بست پوش فیت نصب پلاک یا صفحه SG/PP بست پوش فیت نصب لوله 1974 و 1974/2 بست پوش فیت نصب دو لوله 1973 بست پوش فیت نصب چند لوله