تجهیزات نصب روی دیوار گچی اشنابل

  • امتیاز:
  • 0.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 0
  • تعداد بازدید:
  • 191

این تجهیزات برای نصب لوله روی دیوارهای چوبی و گچی به کار برده می شوند. بست لوله فلزی برای نصب لوله روی دیوارهای گچی به کار برده می شوند. پایه فلزی تخته چوبی و گچی برای نصب تجهیزات الکتریکی برروی تخته های گچی و چوبی به کار برده می شود. پایه نصب عایق بندی برای نصب راحت تجهیزات الکتریکی ، جهت نصب بست ها،جعبه های تقسیم و سینی های کابل سبک روی سقف و دیوارهای عایق کاری شده استفاده می گردد. تنظیم کننده عمق سوراخ مته جهت تنظیم عمق دلخواه سوراخ کاری به کار می رود.