خطا های قوس در تاسیسات سوئیچگیر مقدار زیادی انرژی را تولید می کنند، گرمای شدید و موج فشار قابل توجهی را آزاد می کنند. این منجر به خراب شدن یا نابودی کامل تاسیسات توزیع تابلو می شود - و البته بر تمام سیستم ها و دستگاه های متصل شده به آن تأثیر می گذارد. به همین دلیل لازم است که راه حل های حفاظت مورد استفاده قرار گیرد که باعث خاموش کردن سریع و قابل اعتماد یک قوس الکتریکی می شود. مانند سیستم DEHNshort .

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir