سرج ارستر DEHNguard SE DC نوع 2 جهت حفاظت کاربردهای جریان مستقیم DC دربرابر تاثیرات صاعقه و سرج می باشد. تجهیزات سوئیچینگ جدید DC با چنین روشی طراحی شده اند که دستگاه حفاظتی به روشی ایمن قطع شود در موارد اضافه بار، بنابراین از آرک DC و خسارت آتش جلوگیری می کند.در نتیجه، DEHNguard SE DC در طول عمر یک سیستم الکتریکی حافظت را فراهم می کند. این سرج ارستر بدون نیاز به فیوز پشتیبان اضافی برای جریان های مستقیم تا 300 آمپر قابل استفاده می باشد. نشانگر مکانیکی وضعیت عملکرد / خطا و سیگنال از راه دور اختیاری ، عملکرد دستگاه را با طراحی مدرن 1.5 ماژول تکمیل می کند.

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir