ارسترهای تک پل و چند پل از خانواده DEHNguard دارای حداکثر ایمنی و کاربری آسان با استانداردهای جدید حفاظت در برابر سرج می باشند.با مفهوم "کنترل حرارتی فعال"، آنها اولین سرج ارسترهای"هوشمند" با هشدار خطای حفاظت سرج به کاربر در طول زمان می باشد. با این مفهوم،تجهیزات مانیتورینگ ارسترهای جدید نیازهای موجود سیستم های الکتریکی در صنعت، تجارت و محیط های داخلی فراهم می کنند. نمایشگر بصری (فلگ) سه مرحله ای سبز-زرد-قرمز با کنتاکت چنج اور شناور برای سیگنال از راه دور جهت اطلاع از وضعیت های مختلف سرج ارستر می باشد.چنانچه خطری باشد که وریستور در اثر اضافه انرژی بار آسیب ببیند، نمایشگر به رنگ زرد می شود و عملکرد سیگنالینگ از راه دور اعلام می کند که ماژول حفاظتی باید جایگزین شود، بنابراین از نصب بدون حفاظت جلوگیری می شود.

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir