تجهیزات ماژولار خانواده DEHNventil ترکیبی از ایمنی و نوآوری می باشد. طراحی "همه در یک نصب" این ارسترها توانایی زمین کردن جریان صاعقه و سرج را همزمان انجام می دهند و تجهیزی ایده ال برای تاسیسات الکتریکی فشرده می باشند. انرژی هماهنگ شده ارسترها امکان حفاظت تجهیزات پایانی درصورتی که فاصله بین DEHNventil و بار مساوی یا بیشتر از 5 متر باشد. این ارسترها با ظرفیت تخلیه جریان صاعقه 100 هزار آمپری اطمینان می دهند که دسترسی به تجهیزات الکتریکی به گونه ای محافظت شده باشد.

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
[email protected]