هادی قدرت HVI در نقش حفاظتی بیمارستان

  • امتیاز:
  • 5.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 268

هادی HVI (هادی نزولی عایق فشار قوی) قابلیت استفاده در حفاظت صاعقه سطح 1 به عنوان سیستم کامل تست شده با جریان ضربه صاعقه (10/350µs). بنابراین هادی HVI power راه کاری عالی برای تمامی سطوح حفاظت صاعقه می باشد.