حفاظت دهن DEHN. شعار شرکت ما تعهد و انگیزه برای چهار نسل گذشته از شرکت خانوادگی ما است. وعده ما با تخصص و فداکاری - به نفع مشتریان، شرکا و کارکنان ما است. حفاظت قابل اطمینان اشخاص، ساختمان ها، دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی و سیستم ها در مقابل اثرات رعد و برق و سرج ها، اولویت نخست ما است. به لطف تخصص، عزت نفس و روحیه پیشرو ما، پیشرفت هایی در زمینه حفاظت از امواج، حفاظت از رعد و برق و تجهیزات ایمنی برای دهه ها انجام داده ایم و ما را تبدیل به متخصص قابل اعتماد در این زمینه کرده است. ما طیف گسترده ای از سیستم ها، محصولات، خدمات در زمینه حفاظت از سرج، حفاظت از رعد و برق و تجهیزات ارت و همچنین تجهیزات ایمنی ارائه می دهیم.

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir