در این فیلم به شما نشان می دهیم استفاده از کلیپ میلگرد DEHNclip نسبت به روش های معمول گذشته چقدر در زمان شما صرفه جویی می کند .

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
[email protected]