در این ویدئو مشاهده می کنید که در اجرای نصب کلمپ Maxi MV چقدر در زمان صرفه جویی می شود . این سیستم اجرای MV clamp بصورت کامل مطابق با استانداردهای بین المللی و استاندارد DIN EN 62561-1

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir