دستگاه تست مقاومت کنتاکت Scope

  • امتیاز:
  • 3.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 1
  • تعداد بازدید:
  • 454

دستگاه سنجش مقاومت کنتاکت جهت اندازه گیری مقاومت کنتاکت بریکر، سگسیونر، اتصالات باسبارها و اتصالات جوش خورده به کاربرده می شود. در این ویدیو مشخصات دو مدل+CRM 100B+ ،CRM 200B دستگاه تست مقاومت کنتاکت (میکرو اهم) نشان داده شده است.