سیستم های عایقی

  • امتیاز:
  • 5.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 2
  • تعداد بازدید:
  • 855

سیستم های عایقی حفاظت دربرابر حریق شرکت OBO شامل pyroplate fiber ,pyromix ,pyrocomb intube, pyrosit NG ,pyrobag , pyroplug series ,pyrowrap ,pyroliq می باشد