تاچ پنل HMI (سری AGI 100) قبل از پخش در بازار، تمام محصولات ما در مرکز تست خصوصی ما آزمایش می شود. این آزمایش ها توسط مهندسین متخصص دایف انجام می شود. مرکز تست بخشی از سیستم مدیریت کیفیت گواهینامه ISO 9001 است و برخی از پیشرفته ترین تست های موجود در جهان را در اختیار دارد.

دیدگاه کاربران

۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir