در این ویدیو ساختار داخلی سرج ارستر مدل Strikesorb DRM به صورت کامل نشان داده شده است.

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول
۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir