مقسم توان mico، دارای ترمینال های ایمن مجزا بوده و ماکزیمم تا 8 کانال را محافظت می کند. در ماژول یکپارچه می توان 8 فیوز شیشه ای را در جلوی ماژول قرار داد. مقسم توانmico در دو مدل MICO Fuse 24 LED و MICO Fuse 250 قابل ارائه می باشد. مقسم توان مدل MICO Fuse 24 LED دارای LED هایی به رنگ های قرمز و سبز بوده که وضعیت عملکرد هر یک از کانال ها را نشان می دهد. بعضی از مشخصات این محصول شامل: - نگهدارنده فیوز مینیاتوری 5x20 میلی متر -اتصال از طریق ترمینال پیچی می باشد. در این ویدیو MICO Fuse 24 LED نشان داده شده است.

دیدگاه کاربران

محصول مرتبط

آیا به دنبال محصول معرفی در این ویدیو هستید.

نمایش محصول
۰۲۱-۵۳۸۱۵
info@bornika.ir