آموزش حفاظت

لیست آموزش

برقگیرهای حفاظتی سیستم مخابراتی، کنترلی و ابزاردقیق

برقگیرهای حفاظتی سیستم مخابراتی، کنترلی و ابزاردقیق

مشاهده جزئیات

آشنایی با فاصله جداسازی، هادی های HVI و تجهیزات DEHNiso Combi

در صورتی که فاصله بین اجزاء سیستم حفاظت در برابر صاعقه خارجی (همانند هادی نزولی، پایانه هوایی و ...) و بخش های فلزی سازه تحت حفاظت به اندازه کافی نباشد، همواره احتمال بروز قوس الکتریکی‌ ناخواسته مابین این بخش ها وجود دارد.

مشاهده جزئیات

حفاظت در برابر صاعقه و سرج در سیستم های فتوولتاییک

در این مقاله توضیحاتی در خصوص نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه/سرج سیستم های PV شرکت برنیکا ارائه شده است.

مشاهده جزئیات