آموزش برنیکا

لیست آموزش

مقایسه الکترودهای زمین

مقایسه بین الکترودهای زمین

مشاهده جزئیات

مقایسه صفحه با مش

در این مقاله مقایسه ای بین الکترود زمین مش و صفحه با استفاده از نرم افزارهای COMSOL ، FEM و MALT از پکیج نرم افزاری CDEGS صورت می پذیرد.

مشاهده جزئیات

الکترودهای زمین شیبدار

در شبکه های زمین، استفاده از الکترود زمین شیبدار سودمندتر از استفاده از راد زمین به منظور کاهش مقاومت نهایی سیستم زمین می باشد.

مشاهده جزئیات

برقگیرهای حفاظتی سیستم مخابراتی، کنترلی و ابزاردقیق

برقگیرهای حفاظتی سیستم مخابراتی، کنترلی و ابزاردقیق

مشاهده جزئیات

معرفی انواع ISG و تجهیز VCSD شرکت DEHN آلمان

معرفی انواع ISG و تجهیز VCSD شرکت DEHN آلمان

مشاهده جزئیات

آشنایی با فاصله جداسازی، هادی های HVI و تجهیزات DEHNiso Combi

در صورتی که فاصله بین اجزاء سیستم حفاظت در برابر صاعقه خارجی (همانند هادی نزولی، پایانه هوایی و ...) و بخش های فلزی سازه تحت حفاظت به اندازه کافی نباشد، همواره احتمال بروز قوس الکتریکی‌ ناخواسته مابین این بخش ها وجود دارد.

مشاهده جزئیات

حفاظت در برابر صاعقه و سرج در سیستم های فتوولتاییک

در این مقاله توضیحاتی در خصوص نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر صاعقه/سرج سیستم های PV شرکت برنیکا ارائه شده است.

مشاهده جزئیات

الکترود زمین در فرکانس های بالا

این مقاله به بررسی الکترودهای زمین در فرکانس بالا می پردازد.

مشاهده جزئیات

برچسب ها