مقایسه الکترودهای زمین

  • امتیاز:
  • 4.9
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 13
  • تعداد بازدید:
  • 565

در این مقاله به منظور مقایسه الکترودهای زمین از الکترود زمین صفحه ای به ابعاد 3×500×500 میلیمتر، سیم با مقطع 35 میلیمتر مربع و الکترود زمین متشکل از سیم و صفحه ،در اعماق مختلف، به منظور شبیه سازی در پکیج نرم افزاری CDEGS استفاده شده است. در تمامی موارد مقاومت ویژه خاک برابر 100 اهم متر در نظر گرفته شده است.