مقایسه صفحه با مش

  • امتیاز:
  • 5.0
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 3
  • تعداد بازدید:
  • 331

در این مقاله مقایسه ای بین الکترود زمین مش و صفحه با استفاده از نرم افزارهای COMSOL ، FEM و MALT از پکیج نرم افزاری CDEGS صورت می پذیرد.

به منظور دانلود مقاله کلیک کنید