الکترود زمین در فرکانس های بالا

  • امتیاز:
  • 4.4
  • از
  • 5
  • تعداد رای:
  • 7
  • تعداد بازدید:
  • 343

این مقاله به بررسی الکترودهای زمین در فرکانس بالا می پردازد. این مقاله شامل بخش های زیر می باشد: - خصوصیات سیستم زمین - طول موثر - سیستم زمین در حالت گذرا - پاسخ های ولتاژ الکترود به پالس های جریان در زمان های مختلف - فرکانس مشخصه - الکترودهای افقی - الکترودهای عمودی - نتایج بدست آمده با GSA_FD - خلاصه -GSA_FD - ضریب نفوذ - Grcev ، دانشمند منحصر به فرد - منابع

دانلود مقاله