برچسب های برقگیر کلاس ترکیبی

برچسب ها

سرج ارستر کلاس ترکیبی B+C نوع I+II

طبق استاندارد، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد. رعایت این فاصله، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود. برخی از ارسترهای کلاس B دارای تکنولوژی خاصی می باشند که می توان ارستر کلاس C را بلافاصله در کنار آن نصب نمود.

مشاهده جزئیات

سرج ارستر کلاس ترکیبی C+D نوع II+III

طبق استاندارد، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس C و D نباید کمتر از 5 متر باشد. رعایت این فاصله، مشکلاتی را در امور تابلو سازی ایجاد می کند که برای رفع آن، از ارسترهای کلاس ترکیبی C+D استفاده می شود.

مشاهده جزئیات

سرج ارستر ترکیبی Cirprotec

سرج ارستر ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 و تک پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر دو پل

سرج ارستر دو پل ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول و ارت (L-N-PE) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر سه پل

سرج ارستر سه پل ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت سه فاز به ارت (L1-L2-L3-PEN) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت با ساختار TNC تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر چهار پل

سرج ارستر چهار پل ترکیبی جریان صاعقه و سوئیچینگ ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت سه فاز و نول به ارت (L1-L2-L3-N-PE) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت با ساختار TT تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

خشاب سرج ارستر

خشاب سرج ارستر برای ارسترهای سری PSC ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 12.5kA با شکل موج 10/350μS را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

کارتریج سرج ارستر

کارتریج سرج ارستر برای ارسترهای سری PSC ، کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت نول به ارت (N-PE) که می تواند جریان های سرج 50kA در نوترال را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر cirprotec

سرج ارستر cirprotec مدل CSC1-7,5/120 از جمله سرج ارسترهای ترکیبی جهت حفاظت در برابر جریان صاعقه و سوئیچینگ در کلاس 2+1 / نوع 2+1 می باشد. نحوه نصب بصورت فاز به نول (L-N) که می تواند جریان های سرج 7.5kA با شکل موج 10/350μS را تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

سرج ارستر مخصوص لامپ های LED

سرج ارستر مخصوص لامپ های LED ، کلاس 3+2 / نوع 3+2 و دو پل می باشد. نحوه نصب بصورت فاز و نول به زمین (L-N-GND) که می تواند جریان های سرج 10kA با شکل موج 8/20μS را در شبکه 230 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

ارستر ترکیبی با EMI فیلتر

ارستر ترکیبی با EMI فیلتر ، کلاس 3+2 / نوع 3+2 و دو پل می باشد. با فیوز پشتیبان 20 آمپر نوع AgL که می تواند جریان های سرج 20kA با شکل موج 8/20μS را در شبکه 120 ولت تخلیه کند .

مشاهده جزئیات

ارستر ترکیبی دو قطبی

ارستر ترکیبی دو قطبی ، کلاس 3+2 / نوع 3+2 و دو پل می باشد. ارستر مدل CSF21-230 ، قدرت تخلیه جریان های سرج 20kA با شکل موج 8/20μS در شبکه 230 ولت را دارد .

مشاهده جزئیات