برچسب های نحوه اجرای کابل کشی

برچسب ها

مديريت کابل ها

مديريت کابل، سینی کابل، نردبان کابل ، مدیریت کابل به روش ابوبترمن، مش کابل، ترانکینگ، پریزهای کف خواب، نحوه اجرای کابل کشی

مشاهده جزئیات

راه کارهای نیروگاهی OBO

راه کارهای نیروگاهی OBO ، ویدیو نیروگاه برق، کابل کشی در نیروگاه، کابل کشی به روش OBO در نیروگاه

مشاهده جزئیات

سیستم isCon

سیستم isCon, نحوه نصب برقگیر میله ای OBO, برقگیر میله ای، اجرای برقگیر میله ای OBO

مشاهده جزئیات

GR-Magic

مش کابل، مش کابل شرکت OBO, نحوه اجرای مش کابل، مش کابل به روش OBO، مش کابل GR-Magic، اتصالات مش کابل

مشاهده جزئیات

RKS-Magic

سینی کابل کابل، سینی کابل شرکت OBO, نحوه اجرای سینی کابل، سینی کابل به روش OBO، سینی کابل RKS-Magic، اتصالات سینی کابل

مشاهده جزئیات

بست، نگه دارنده باس

بست، نگه دارنده باس شرکت OBO آلمان جهت اجرای کابل کشی بر روی دیوار و سقف استفاده می شود.کد تجهیزات این نگهدارنده کابل شامل: OBO Grip M, 2031 M/15 OBO Grip M, 2031 M/30 OBO Grip M, 2031 M/70

مشاهده جزئیات

بست فشاری فلزی

بست فشاری فلزی شرکت OBO جهت اجرای کابل کشی در سقف استفاده می شود و دارای دو مدل با مشخصات زیر می باشد 2033M با فاصله نصب حداکثر 50 سانتی متر، لوله با قطر 10 میلی متر تعداد 16 2034M با فاصله نصب حداکثر 60 سانتی متر، لوله با قطر 10 میلی متر تعداد 10

مشاهده جزئیات