برچسب های 5096251

برچسب ها

سرج ارستر V20-C 3+FS-SÜ OBO

برقگیر , حفاظت 3-قطب , با مانیتورینگ حالت فیوز , به عنوان دومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 60kA با شکل موج 8/20μs و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند. این تجهیزات در بخش توزیع کننده های قدرت (توان) ، مقسم های برق و توزیع کننده های فرعی نصب می شوند.

مشاهده جزئیات