برچسب های V20-C 4+FS-280

برچسب ها

سرج ارستر V20-C 4+FS-280 OBO

برقگیر , حفاظت 4-قطب , با سیگنالینگ ازراه دور , به عنوان دومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 80kA با شکل موج 8/20μs و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند. این تجهیزات در بخش توزیع کننده های قدرت (توان) ، مقسم های برق و توزیع کننده های فرعی نصب می شوند.

مشاهده جزئیات