برچسب های V20-c 2+FS-280

برچسب ها

سرج ارستر V20-c 2+FS-280 OBO

سرج ارستر , حفاظت 2-قطب , با سیگنالینگ ازراه دور , به عنوان دومین مرحله از حفاظت مدار به کار می روند و توانایی مقاومت در مقابل جریان ناگهانی 40kA با شکل موج 8/20μs و جریان 20kA با شکل موج 8/20μs را برای هر قطب دارند. این تجهیزات در بخش توزیع کننده های قدرت (توان) ، مقسم های برق و توزیع کننده های فرعی نصب می شوند.

مشاهده جزئیات