برچسب های 5089763

برچسب ها

ارستر ترکیبی PS4-B+C TNS+FS OBO

صـاعقه گیر ترکیبی , حفاظت سه فاز+نول , با سیگنالینگ از راه دور , همانطور میدانید طبق استاندارد، فاصله نصب بین دو برقگیر کلاس B و C نباید کمتر از 10 متر باشد. رعایت این فاصله، مشکلاتی را در امور تابلوسازی ایجاد می کند که برای رفع آن، از ارسترهای کلاس ترکیبی B+C استفاده می شود. برخی از ارسترهای کلاس B دارای تکنولوژی خاصی می باشند که می توان ارستر کلاس C را بلافاصله در کنار آن نصب نمود.

مشاهده جزئیات