برچسب های GIC

برچسب ها

GIC

شرکت General Industrial Controls یا GIC در سال 1972 به عنوان سازنده دستگاههای زمان بندی یا برنامه ریزی زمانی و کنترل کننده های الکترونیکی شروع به فعالیت نمود. با یک سرمایه گذاری کوچک شروع به کار کرده است و در حال حاضر ارائه دهنده مجموعه ای از محصولات در سطح جهانی است. دستگاه های کنترل فرآیند، دستگاه نظارت و دستگاه های ابزار دقیق، برخی دیگر از محصولات که در آن ها GIC پیشرو و سرآمد در بازارهای جهانی است.

مشاهده جزئیات