برچسب های Schutzinger

برچسب ها

Schutzinger

Schützinger به سرعت يک نام قابل اطمينان در زمينه توليد اتصالات، فيش های نری و مادگي، گيره سوسماری سيم های رابط با تکيه بر کيفيت خوب برای خود فراهم ساخت. Schützinger قادر است با در نظر گرفتن نمايندگي های مربوطه برای شرکت های شناخته شده آلماني از بخش مهندسي برق و الکترونيک به طور مستمر تخصص خود را در بازار به روز رساني کند. امروزه اين شرکت فقط تامين کننده طيف گسترده ای از محصولات استاندارد در تکنولوژی اندازه گيری نيست، بلکه توليد اتصالات برق متناسب با نياز مشتری را برای صنايع مختلف انجام مي دهد.

مشاهده جزئیات

سیم قابل انعطاف نمره 0.5

سیم قابل انعطاف نمره 0.5، مدل LTG 0.5، با انعطاف پذیری بالا و روکش PVC می باشد، رشته های مسی این سیم فوق العاده با کیفیت بوده و مطابق با استاندارد IEC60228 می باشد. سیم قابل انعطاف LTG 0.5، در5 رنگ مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم نمره 1

سیم نمره 1، مدل LTG 1، با انعطاف پذیری بالا و روکش PVC می باشد، رشته های مسی این سیم ، فوق العاده با کیفیت بوده و مطابق با استاندارد IEC60228 می باشد. سیم نمره1، در 7 رنگ مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم افشان

سیم افشان، مدل LTG 2.5 ، با انعطاف پذیری بالا و روکش PVC می باشد، رشته های مسی این سیم فوق العاده با کیفیت بوده و مطابق با استاندارد IEC60228 می باشد. سیم افشان نمره 2.5، در8 رنگ مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم نمره 1.5

سیم نمره 1.5، مدل LTG 1.5، با انعطاف پذیری بالا و روکش PVC می باشد، رشته های مسی این سیم فوق العاده با کیفیت بوده و مطابق با استاندارد IEC60228 می باشد. سیم نمره 1.5، در 4 رنگ مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم نمره 4

سیم نمره 4، مدل LTG 4، با انعطاف پذیری بالا و روکش PVC می باشد، رشته های مسی این سیم فوق العاده با کیفیت بوده و مطابق با استاندارد IEC60228 می باشد. سیم نمره4، در 2 رنگ مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

سیم افشان نمره 6

سیم افشان نمره 6، مدل LTG 6، با انعطاف پذیری بالا و روکش PVC می باشد، رشته های مسی این سیم فوق العاده با کیفیت بوده و مطابق با استاندارد IEC60228 می باشد. سیم افشان نمره 6، در2 رنگ مختلف عرضه می شود.

مشاهده جزئیات

پایه سیم ارتفاع 105

پایه سیم ارتفاع 105 سانتی متر، به منظور نگهداری سیم ها و پروب ها و ... در آزمایشگاه هابه کار می رود و سه صفحه مستطیلی شکل آلومینیومی دارد.

مشاهده جزئیات

پایه سیم ارتفاع 140

پایه سیم ارتفاع140 سانتی متر، به منظور نگهداری سیم ها و پروب ها و ... در آزمایشگاه ها به کار می رود و سه صفحه مستطیلی شکل آلومینیومی دارد.

مشاهده جزئیات

آویز دیواری سیم

آویز دیواری سیم، مدل MHS 4015، به منظور نگهداری سیم ها در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد و ریل های آن ، آلومینیومی است.

مشاهده جزئیات

پایه سیم برق

پایه سیم برق مدل MHW 7498، برای نگهداری سیم ها و حمل وسایل اندازه گیری سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. ماژول های نگهداری در اندازه های مختلف می توانند در نقاط مختلف این پایه سیم قرار داده شوند.

مشاهده جزئیات

پایه سیم چرخدار

پایه سیم چرخدار مدل MHW 6836، برای نگهداری سیم ها و حمل وسایل اندازه گیری سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. ماژول های نگهداری در اندازه های مختلف می توانند در نقاط مختلف این پایه سیم قرار داده شوند.

مشاهده جزئیات