برچسب های CPEFS 23-8/500/WF-C2

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-8/500

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-8/500 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 8 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 500 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات