برچسب های CPEFS 23-7,35/600/WF-M1/PS

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-7,35/600

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-7.35/600 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 7.35 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 600 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات