برچسب های CPEFS 23-7.2/350

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-7,2/350

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-7.2/350 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 7.2 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 350 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات