برچسب های CPEFS 23-7,2/250-C2

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-7,2/250

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-7.2/250 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 7.2 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 250 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات