برچسب های CPEFS 23-6,6/200/WF

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.6/200

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,6/200 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 6.6 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 200 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات