برچسب های CPEFS 23-6,3/550/WF-C2

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/550

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,3/550 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 6.3 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 550 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات