برچسب های خازن 450 کیلو وار

برچسب ها

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.3/450

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,3/450 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 6.3 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 450 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6.6/450

خازن سه فاز فشار متوسط CPEFS 23-6,6/450 شرکت ZEZ Silko با عایق JARYLEC و تکنولوژی All-film جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 6.6 کیلو ولت با فرکانس 50 هرتز و ظرفیت 450 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد.

مشاهده جزئیات